Is een EPC steeds vereist?

Geen EPC verplicht bij:

 • Nieuwbouwwoning die onder de EPB-regelgeving valt (bouwaanvraag na 1/1/2006).
 • Schenking en erfenis
 • Verkoop woonboot
 • Verkoop van religieuze gebouwen, bv. klooster
 • Verkoop van een woning in opbouw zonder verwarmingsinstallatie
 • Een onbewoonbaar verklaarde woning
 • Gerechtelijke onteigening & onteigening via Aankoopcomité
 • Verhuur van een serviceflat zonder huurovereenkomst, bv. met dagprijs
 • Verhuur vakantie woning met huurovereenkomst kleiner dan 2 maand
 • Onderverhuur
 • Overkopen van het deel van de woning door een van de partners bij een echtscheiding
 • Verkoop naakte eigendom of vruchtgebruik
 • Woning volledig ingericht als kantoorruimte
 • Opstal - Ruilakte - Erfpacht.