Wat is een VME?

Als eigenaar van een appartement heb je ongetwijfeld al gehoord van de "VME" van het gebouw. Maar wat is een VME precies?

Wat is een VME?

Een VME of Vereniging van Mede Eigenaars is een vereniging die instaat voor het beheer en het behoud van haar gebouw. Het oprichten van een VME is verplicht zodra er meer dan twee verschillende eigenaars zijn binnenin eenzelfde appartementsgebouw (indien er niet van afgeweken wordt wegens te weinig gemeenschappelijke delen). De VME wordt ook ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Een VME kent vier wettelijk voorziene organen voor het beheer:

 

  1. De algemene vergadering die alle mede-eigenaars vertegenwoordigt
  2. De syndicus, die alles in goede banen leidt en de timing/wetgeving opvolgt
  3. De commissaris van de rekeningen
  4. De Raad van mede-eigendom (optioneel, enkel verplicht vanaf 20 kavels)

Wat doet de syndic?

Een syndic zorgt voor de omkadering van alle activiteiten van de VME. Hij/zij zorgt ervoor dat alle wettelijke aspecten gerespecteerd worden, dat alles mooi op tijd gebeurt en dat de mede-eigenaars niet plots geconfronteerd worden met peperdure facturen door provisies op voorhand op te vragen.

Het is als het ware het aanspreekpunt van de VME. De syndicus kan niets beslissen zonder meerderheid van de mede-eigenaars (behoudens wettelijke uitzonderingen), vandaar dat er minstens 1x per jaar een algemene vergadering plaatsvindt. Alle mede-eigenaars worden hierop uitgenodigd en kunnen zo op de hoogte blijven van de plannen, de eventuele werken en kunnen bij problemen stemmen voor de juiste oplossing.

De commissaris van de rekeningen is een mede-eigenaar die de controle uitvoert van de te betalen en betaalde facturen die met de VME te maken hebben. Hij/zij krijgt inzage in de boekhouding en zorgt ervoor dat er bij de andere mede-eigenaars geen onduidelijkheden zijn betreffende facturatie en betalingen.

Telt een appartementsgebouw meer dan 20 kavels, is het ook verplicht een Raad van mede-eigendom te houden. Deze raad kan de activiteiten van de syndicus bijstaan en samen toezicht houden op het beheer.

 

Heb jij vragen over syndic of is er in jouw appartementsgebouw een andere syndic toegewezen waar je niet tevreden over bent? Contacteer ons vrijblijvend, we helpen je graag. Wij streven altijd naar een transparante, open communicatie.